Menu Zavřeno

Přihlašování je uzavřeno.

Přihlašování probíhá po skupinách s minimem čtyři a maximem šest lidí, jedna přihláška společná pro celou jednotku. Také účastnický poplatek budeme vybírat za skupinu. 

V rámci skupinové přihlášky si vyberete stranu, budete mít možnost popsat vaší představu o stylizaci jednotky a zažádat o zapůjčení určitého množství mušket.

Našich mušket je dohromady 30, pokud bude zájem vyšší, budeme situaci řešit operativně. Pokud můžete, vyrobte si vlastní pušky nebo si je půjčte jinde. 

Půjčovné za pušky budeme vybírat od jednotlivců na místě.